Nasze Stowarzyszenie to grupa twórców kultury, artystów, animatorów, socjologów których celem jest ożywienie zaniedbanych miejsc w stolicy poprzez działania z ich mieszkańcami. W swojej działalności chcemy szerzyć idee dizajnu świadomego, zaangażowanego, zrównoważonego, docierając do tych grup społecznych, w których te idee do tej pory nie były znane.

Drugim bardzo ważnym filarem naszej działalności jest edukacja kulturalna, rozumiana zawsze w kontekście potrzeb społecznych i bardzo szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego. W edukacji nastawiamy się na bezpośredni kontakt z odbiorcą, użytkownikiem przestrzeni, którego pytamy o jego marzenia i potrzeby względem przestrzeni, w której mieszka.
Edyta Ołdak - absolwentka ASP w Warszawie (Wydział Malarstwa), założycielka Stowarzyszenia "Z Siedzibą w Warszawie" i jego Prezeska. Przybliża miasto mieszkańcom poprzez realizowane z nimi projekty, tropi oddolne, "partyzanckie" ingerencje w tkankę miejską. Miłośniczka tymczasowej architektury i "tymczasowości" jako takiej. Autorka publikacji, stypendystka Ministra Kultury.
Paweł Heppner – specjalista ds. współczesnych mediów, stypendysta Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, autor zdjęć i muzyki na polu niezależnego kina, webdeveloper - projektant portali internetowych, autor kursów i szkoleń.
Pani Jurek - wiceprezeska Stowarzyszenia, ukończyła malarstwo na ASP w Warszawie. Obecnie zajmuje się wymyślaniem i tworzeniem przedmiotów, nie zawsze o charakterze użytkowym. Szczególnie interesuje ją światło, oraz zależności jakie powstają pomiędzy przedmiotami, a ich użytkownikami. Podobają jej się przedmioty dwuznaczne, niestatyczne, wychodzące poza swoją stereotypową funkcję, takie z którymi można "coś" zrobić. Realizuje projekty społeczne w przestrzeni miasta, projektuje instalacje, rewitalizuje zniszczone obiekty.
Artur Gosk - projektant, absolwent Wydziału Architektury Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Zajmuje się projektowaniem architektury oraz przedmiotu. Jego projekty mają charakter partycypacyjny, towarzyszą im warsztaty z użytkownikami czy mieszkańcami. Szczególnie ważne w działaniach Artura Goska są projekty dotyczące aktywności rekreacyjnej i sportowej człowieka. Trwale współpracuje ze Stowarzyszeniem "Z Siedzibą w Warszawie", odpowiadając za koncepcje architektoniczne projektów takich jak: "Mursk/Ładne w kolorze", "Olederskie tradycje a współczesne organizowanie przestrzeni", "Miejskie safari". Jeden z projektantów w "Uwolnić projekt".
Karolina Dyrda - Ukończyła psychologię na SWPS w Warszawie , pedagogikę specjalną na Uniwersytecie Szczecińskim oraz Podyplomowe Studium Trenerów Grupowych w Laboratorium Psychoedukacji. W Stowarzyszeniu odpowiada za projekty skierowane do osób ze spektrum autyzmu, konsultuje projekty z zakresu edukacji włączającej. W roku 2012 za skuteczne wprowadzanie programu wszechstronnego wsparcia dla dorosłych osób z zespołem Aspergera i przygotowania ich do podejmowania zatrudnienia, została wybrana Człowiekiem Roku Fundacji SYNAPSIS.
Monika Osinkowska - konsultantka w zakresie zarządzania marką, promocji i wdrożenia nowego produktu. Absolwentka wydziału historii sztuki na UW, studiów podyplomowych Public Relations (UW) oraz Strategic Design Management w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego. Doświadczenie zbierała w agencjach brandingowych i marketingowych. Zajmuje się analizami strategicznymi z dziedziny komunikacji, brandingu oraz wprowadzaniem na rynek nowych produktów. Odpowiedzialna m.in. za markę Pani Jurek.
Paulina Pankiewicz - autorka prac rysunkowych, graficznych, video, pokazywanych na wystawach w kraju i zagranicą. Głównie pracuje indywidualnie, okazjonalnie również z innymi artystami. Interesuje ją zagadnienie ruchu, przestrzeni i czasu. Bada je. Wchodzi w interakcje. Biega, jeździ na rowerze. W kółko i wciąż. Najchętniej w przestrzeni otwartej.
Patryk Pawlaczyk - współpraca ze Stowarzyszeniem w zakresie zagadnień etnologicznych. Absolwent Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK w Toruniu. Obecnie pracuje w Dziale Etnografii Polski i Europy PME. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z kulturą tradycyjną, estetyką transkulturową, prowadzi badania terenowe na Kaukazie.