W 2008 roku w Legionowie odkryto cmentarzyska kultury przeworskiej, a wśród nich niezwykłe przedmioty będące świadectwem tamtej epoki. Badania nad znaleziskiem prowadzi do dziś Muzeum Historyczne w Legionowie, główny Partner projektu.


Przedmioty i historie odkryte w wykopaliskach były tematem przewodnim w podejmowanych przez mieszkańców inicjatywach takich jak: rewitalizacja wybranego miejsca Legionowa poprzez wspólne budowanie instalacji dla dzieci, warsztaty z lokalnymi projektantami i rzemieślnikami oraz spektakl teatralny.

Jak działaliśmy?

Prowadziliśmy działania warsztatowe z animacji poklatkowej.

Zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy instalację artystyczną o walorach użytkowych (piaskownica archeologiczna).

Znaleźliśmy nowe funkcje dla archaicznych przedmiotów na warsztatach z projektowania.

Zaangażowaliśmy lokalną społeczność w tworzenie projektu.

Podjęliśmy aktywne partnerstwa z Muzeum Historycznym Legionowa (Partner Główny), Klubokawiarnią „Okruszek”, Domem Kultury w Legionowie, Stowarzyszeniem Dobra Edukacja.

CO POWSTAŁO?

INSTALACJA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ - UDOSTĘPNIONA PUBLICZNIE WRAZ Z INFOGRAFIKĄ ORAZ INFORMACJĄ.
Piaskownica stała się stanowiskiem archeologicznym, gdzie dzieci mogą za pomocą łopatek i pędzelków odkrywać kopie przedmiotów związanych z kulturą przeworską. W realizację projektu zostali zaangażowani mieszkańcy. Kopie przedmiotów wykonali uczestnicy zajęć ceramicznych w pracowni Smok Ceramok, pod okiem Anny Wijatkowskiej.

WARSZTATY/LEKCJE MUZEALNE WYKORZYSTUJĄCE NOWE TECHNOLOGIE. UCZESTNICY BĘDĄ MOGLI STWORZYĆ FILMY ANIMOWANE (ANIMACJE POKLATKOWE) DOTYCZĄCE MIESZKAŃCÓW TAMTEJ EPOKI ORAZ HISTORII ODKRYCIA ARCHEOLOGICZNEGO.
Animacja poklatkowa została stworzona za pomocą wcześniej przygotowanych wydruków materiałów graficznych. Filmy animowane, które powstały, stały się narzędziem do dalszej promocji projektu (emisja poprzez nasze kanały na YouTube i Vimeo, serwisy społecznościowe).


SPEKTAKL TEATRALNY.
„Legenda wandalska” to atrakcyjna i nie nachalna lekcja historii, adresowaną zarówno do młodzieży jak i dorosłych. Fabuła opowiadana trochę w konwencji „fantasy” (którą znamy z filmów przygodowych w stylu „Powrotu do przeszłości”) ma też swoje drugie dno: w dyskretny i aluzyjny sposób tekst ten ma nawiązywać do tradycji polskiego dramatu historiozoficznego.WARSZTATY PROJEKTOWE, NA KTÓRYCH UCZESTNICY MOGLI POSZUKAĆ NOWYCH FUNKCJI DLA PRZEDMIOTÓW. DZIAŁANIA Z ZAKRESU „DESIGN THINKING”.
Uczestnicy zainspirowani kształtem, formą, materiałem muzealnych eksponatów, których funkcja niejednokrotnie jest już nieaktualna i archaiczna, wymyślali nowe ich przeznaczenie. Wspólnie z projektantami wykonali prototypy nowych form.

Do pobrania scenariusze warsztatów zrealizowanych w ramach projektu:

Scenariusz nr 1

Scenariusz nr 2

Załączniki do scenariuszy:

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach
programu Kultura - Interwencje 2015.
Projekt również został dofinansowany z budżetu miasta Legionowo.

Partner Główny: Muzeum Historyczne w Legionowie